• Gastouderopvang Mimi’s • Annette Versluysstraat • 7421 LA • Deventer •

• 0627187044 • michelle.opvang@gmail.com • gastouderopvangmimis.nl •

• LRKP 173087735 • KvK  65992016 •

 Even voorstellen

Ik ben Michelle van Gastouderopvang Mimi’s.

Samen met mijn man en 2 kinderen (Lexi 18-11-2013 en Enzo 28-05-2015) woon ik in de groene, kindvriendelijke wijk Swormink Zuid in Deventer. Wij hebben 2 katten, 1 vind het geweldig met de kinderen en de ander zondert zich liever af.

Wij wonen in een twee-onder-één kap waarvan wij de garage hebben verbouwd tot opvangruimte. Hier kunnen kinderen zichzelf op spelenderwijs uitdagen en ontwikkelen. 

In 2015 ben ik begonnen als gastouder. Ik vang voornamelijk kinderen van 0-4 jaar op maar BSO is ook mogelijk voor kinderen van ODS Het Roessink.

Iedere maand besteden wij aandacht aan een thema om zo spelenderwijs nieuwe dingen te leren. In de opvang vind ik het belangrijk dat kinderen veel kunnen spelen omdat bewegen de lichamelijke motoriek en de sociale ontwikkeling bevorderd. Wij zijn dan ook vaak op het speelveld voor de deur te vinden of we gaan samen naar de Ulebelt (kinderboerderij met natuurspeeltuin).

Tijdens de opvang heb ik geen beschikking tot een auto en doen we daarom alles wandelend of met de bakfiets.

Om gastouder te worden heb ik in 2014 de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 gevolgd, deze opleiding was specifiek gericht op de gastouder. Om mij verder te ontwikkelen blijf ik zoveel mogelijk opleidingen, cursussen, trainingen, workshops e.d. volgen.

Meer informatie over mijn diploma’s en certificaten vind u aan het einde van dit werkplan.

Gastouderopvang is een kleinschalige professionele opvang met een huiselijke sfeer.

Maar het is belangrijk te weten dat een gastouder meer is dan gewoon een oppas. Een gastouder biedt emotionele veiligheid aan het kind, stimuleert het kind in zijn persoonlijke- en sociale competenties en draagt haar normen en waarden over aan het kind. Dit zijn de 4 basisdoelen van professor Marianne Riksen-Walraven die volgens de wet voorgeschreven zijn.

Hieronder zal ik vertellen hoe ik in mijn opvang werk om bovenstaande basisdoelen te bereiken.

Bieden van emotionele veiligheid

Ik vind het belangrijk dat kinderen zich gewaardeerd voelen en probeer dit te bereiken door complimenten te geven en interesse te tonen in wie ze zijn en wat ze doen. Ook baby’s hebben dit nodig en daarom biedt ik ze tijdens de verzorg-momenten, voor zover mogelijk, mijn volledige aandacht.

Wederzijds respect vind ik belangrijk en ik praat daarom zoveel mogelijk mét i.p.v. tegen de kinderen. Hierdoor kun je een relatie op basis van vertrouwen opbouwen. Door goed te kijken naar de kinderen kan ik op tijd signalen oppakken en hierop inspringen wanneer nodig. Wanneer een kind behoefte heeft om zich even terug te trekken waak ik ervoor dat dit voor hem/haar mogelijk is.

Wanneer er een nieuwe kindje in de groep komt, wordt er tijd gemaakt voor een kennismakingsronde. Hebben kinderen er behoefte aan kunnen zij iets over zichzelf vertellen. Wij beginnen de eerste dag rustig zonder te veel activiteiten, gewoon lekker spelen en elkaar leren kennen. Het kind kan dan kennismaken met de gang van zaken binnen onze opvang.

Omdat ik wil dat ieder kind in de groep zich gezien voelt en gezien wordt, besteed ik meerdere malen per dag individuele tijd aan het kind. Dit doe ik bijvoorbeeld door het kind te observeren, even te knuffelen, samen te spelen of even een praatje te maken.

In de opvang weten de kinderen op welke plekken zij kunnen en mogen spelen en waar zij het speelgoed kunnen vinden. Ook is er voor de baby’s een plekje om veilig en rustig buiten de box te kunnen spelen en de kinderen die even tot rust willen komen kunnen zich ook terugtrekken in een apart hoekje.

Om de emotionele veiligheid te bevorderen maak ik gebruik van een planbord, hierop staat wie er aanwezig is en wat wij per dagdeel gaan doen. Met de dag planning wordt er rekening gehouden met welke kinderen er aanwezig zijn en waar hun interesses liggen. De planning wordt met de kinderen besproken, is er een onverwachte wijziging dan wordt er tijd genomen om hier uitleg over te geven.

Stimuleren van persoonlijke competenties

Om de persoonlijke competentie te stimuleren laat ik kinderen zoveel mogelijk eerst zelf proberen, “Van proberen kan je leren”. Vragen om hulp mag altijd wanneer het niet lukt of als je onzeker bent. Ik probeer met uitleg en vragen stellen dat kinderen zelf tot bepaalde oplossingen komen en zo steeds meer leren en zelfvertrouwen ontwikkelen. Om deze reden vraag ik ook van de oudere kinderen om de jongere kinderen te helpen, dit stimuleert ook hun sociale competenties.

Bij mij in de groep spelen kinderen van verschillende leeftijden grotendeels samen zodat ze van elkaar kunnen leren. De jongere kinderen leren oplossingen en regels van de oudere kinderen, andersom leren de oudere kinderen rekening te houden met de jongere kinderen en ze leren geduld te hebben en uitleg te geven. Ik observeer en ondersteun de kinderen hierbij, ik kijk naar wat het kind kan en waarin ik hen kan begeleiden.

Tijdens een (groeps)activiteit kijk ik naar het kunnen van het kind en geef het kind de tijd om zelf te doen wat bij de activiteit hoort. Wanneer ik denk dat het kind eraan toe is moedig ik het kind aan om nog net een stapje extra te zetten maar ik leg hier geen druk op.

Voor iedere leeftijd is er geschikt spelmateriaal aanwezig en de kinderen kunnen dit ook zelf pakken. Iedere 2 maanden wordt het speelgoed gewisseld en daardoor zijn er telkens weer nieuwe mogelijkheden om hun persoonlijke competenties te stimuleren.

Stimuleren van sociale competenties

Door het goede voorbeeld  en uitleg te geven hoe met elkaar om te gaan stimuleer je de sociale competenties. Je behandelt anderen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Op het planbord kan het kind bij zijn foto aangeven hoe hij zich voelt, hier kunnen we dan rekening mee houden en gevoelens kunnen wij op deze manier in de groep bespreken.

Ik begeleid het kind met positieve interactie en natuurlijk worden positieve interacties gecomplimenteerd en wordt hier waardering over uitgesproken.

Sommige kinderen vinden het moeilijk om contact te leggen met anderen, deze kinderen krijgen extra hulp bij de interactie met een ander kind. We gaan samen een activiteit ondernemen of hebben een gezellig gesprekje. Ik let hierbij wel op dat het kind niet overdonderd wordt.

In de groep helpen de kinderen elkaar tijdens het spelen of bij de verzorging. Hierdoor leren kinderen rekening te houden met elkaar, elkaar te waarderen en ze bouwen hierdoor zelfvertrouwen op.

Bij conflicten observeer ik eerst hoe de kinderen dit zelf proberen op te lossen, lukt dit niet dan help ik hierbij. We praten over wat er gebeurt is en dan zoeken we de oplossing zoals een middenweg of een soort excuus passend bij het conflict.

Er is voldoende ruimte om in groepjes te spelen, maar wil een kind even alleen spelen dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Ook is er rekening gehouden met baby’s zodat zij kunnen kijken naar de andere kinderen maar ook voor de oudere kinderen en de baby’s zijn er plekjes waar zij rust kunnen nemen.

Spelletjes, gezamenlijk knutselen, voorlezen, vrij spelen en buitenspelen is niet alleen leuk maar stimuleert ook de sociale competentie.

Overdragen van waarden en normen

Waarden en normen zijn voor mij belangrijk in de samenleving, soms verschillen deze waarden en normen afhankelijk van bijvoorbeeld de cultuur. Maar de algemene waarden en normen zijn veelal hetzelfde.

Ik leg veel aan kinderen uit wat er van ons wordt verwacht en waarom men dit verwacht. Ik geef hierin het goede voorbeeld zodat kinderen hiervan kunnen leren en dit als de normale gang van zaken zullen zien.

Veiligheid en respect hebben voor mens, dier, plant en milieu staat bij mij voorop.

Ik vind het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren wat regels zijn in het verkeer en dat veiligheid voorop staat. Ook maak ik duidelijk dat veiligheid voorop staat en dat we elkaar niet in gevaar brengen.

Respect voor mensen:

Wederzijds respect vind ik erg belangrijk. Er moet wel op gelet worden dat het kind hierbij zijn/haar persoonlijke ruimte kan bewaken en niet vergeet respect te hebben voor zichzelf.

We houden er rekening mee dat ieder mens anders is qua uiterlijk, cultuur, gedrag en gewoontes. En ook met elkaars gevoelens, we steunen en helpen elkaar wanneer dit mogelijk is.

espect voor dieren en planten:

Dieren benaderen we rustig nadat wij toestemming hebben van het baasje. Insecten mogen we bekijken, soms aanraken maar niet pijn doen of doodmaken.

Bomen en planten maken we niet opzettelijk kapot. Maar kinderen mogen van mij best met takken spelen, boomhutten maken en sommige bloemen plukken omdat dit bij het kind zijn hoort.

Respect voor het milieu:

Afval gooien we niet op de grond. Het gaat gelijk in de dichtstbijzijnde vuilnisbak, is dit niet mogelijk dan bewaren wij dit tot wij er één tegenkomen. Het liefst sorteren wij vuilnis zoveel mogelijk zodat dit gerecycled kan worden.

Natuurlijk zijn er nog vele andere waarden en normen zoals tafel manieren, omgaan met materialen, belang van hygiëne e.d.

Houdt een kind zich niet aan de fatsoensregels dan praat ik hierover met het kind en leg uit waarom ik dit belangrijk vind.

 Dagindeling

De dagindeling hangt af van de groepssamenstelling maar enkele momenten hebben vaste tijden, natuurlijk kan het gebeuren dat dit weleens afwijkt.

8.00 uur – 9.00 uur brengen we mijn kinderen met de bakfiets of wandelend naar school.

9.00 uur – 9.30 uur gaan we in de kring themagericht zingen, lezen en een activiteit doen.

9.30 uur – 10.00 uur eten we gezamenlijk fruit.

11.00 uur – 11.30 uur de lunch

11.30 uur – 13.30 uur slapen (kinderen tot 1,5 jaar houden zo mogelijk hun eigen schema aan)

13.30 uur – 14.30 uur worden mijn kinderen weer opgehaald.

15.00 uur – 15.30 uur eten we gezamenlijk fruit.

Tussen deze momenten worden er verschillende activiteiten ondernomen zoals, vrij (buiten) spelen, knutselen, voorlezen, spelletjes, naar de kinderboerderij of iets dergelijks.

Zoals hierboven aangegeven is dit afhankelijk van de groepssamenstelling. Soms moet er rekening gehouden worden met kinderen die moeten slapen of gevoed moeten worden op bepaalde tijden.

Planning

Met de planning wordt er rekening gehouden met het aantal kinderen en de leeftijden van de kinderen. Volgens de Wet Kinderopvang mogen er maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0-13 in mijn woning aanwezig zijn, inclusief mijn eigen kinderen.

Hierbij gelden de volgende regels:

Maximaal 2 kinderen van 0 jaar

Maximaal 4 kinderen van 0 tot 2 jaar

Maximaal 5 kinderen tot 4 jaar

Omdat ik vaste en flexibele contracten heb geldt de regel, vast gaat voor flexibel en wie het eerst de plek reserveert heeft recht op deze plek. Wijzigingen moeten tijdig worden doorgegeven anders worden de uren doorberekend.

Termijn van doorgeven wijzigingen/vrije dagen:

 • Wijziging in uren – 4 dagen van te voren
 • Vrije dagen maximaal 1 week – 2 weken van te voren
 • Vakanties langer dan een week – 30 dagen van te voren

Meldcode Kindermishandeling

Bij het vermoeden van kindermishandeling door ouders/verzorgers, andere kinderen of collega’s ben ik verplicht gebruik te maken van de Meldcode Kindermishandeling. Deze meldcode geeft in stappen aan wat ik allemaal moet doen wanneer er zich een situatie voordoet.

Op kinderdagverblijven geldt de regel van het vier ogen principe, helaas is dit bij een gastouder moeilijk te realiseren. Daarom kies ik ervoor dat het bij mij mogelijk is om door de ramen naar binnen te kijken.

Privacy wet

Op mijn website kunt u mijn privacy verklaring vinden, uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk verwerkt. Bij aanvang van de opvang krijgt u enkele toestemmingsformulieren om in te vullen.

Start van de opvang

Voorafgaand aan de start van de opvang zal er een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden zodat u kunt kijken of het voor u en uw kind goed voelt bij ons in de opvang en of er een klik is van beide kanten. Tijdens dit gesprek kan er eventueel een aantal zaken besproken worden i.v.m. tarief, vakanties, ziekte etc.

Tarief

Binnen openingstijden 7.00 uur – 17.30, reken ik het reguliere tarief dit is in 2019 €6,00 per uur voor dagopvang. Dit is exclusief de bemiddelingskosten van het gastouderbureau.

Let op! Buiten openingstijden geldt een tarief van 150%.

Jaarlijks wordt er in oktober gekeken wat de tariefswijziging van het komende jaar zal zijn, dit heeft te maken met de inflatie en met de ontwikkeling die in de opvang plaats vind.

Luiers, billendoekjes, fruit/groente potjes en flesvoeding dient u zelf mee te geven. Ook bij voedsel allergieën dient u zelf voor aangepaste voeding te zorgen.

Overige informatie

 • Als gastouder voldoe ik aan alle kwaliteitseisen voor de Wet Kinderopvang.
 • Ik ben in het bezit van de volgende diploma’s en certificaten:
 • Helpende zorg en welzijn niveau 2, specialisatie gastouder
 • EHBO Baby’s en Kinderen van het Oranje Kruis (deze wordt minimaal iedere 2 jaar herhaald)
 • Werken met baby’s in een groep
 • Meldcode Kindermishandeling
 • VE In-zicht (Voorschoolse Educatie)
 • Systeem In-zicht 
 • Pedagogisch Component
 • Diverse certificaten voor trainingen in het kader van de kinderopvang.
 • Mijn partner en ik zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
 • Mijn woning voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de Wet Kinderopvang.
 • Jaarlijks wordt er door de gastouderbureaus waarbij ik aangesloten ben een Risico Inventarisatie uitgevoerd. Dit is vaak in februari/maart en oktober/november.
 • Er is een achterwacht beschikbaar welke in geval van nood kan worden ingeroepen. Zij zal contact opnemen met de ouders om de kinderen te laten ophalen.