Privacy verklaring

Michelle van Maanen-Frederiks

Gildenburg 458

7423 ZK Deventer

0627187044

michelle.opvang@gmail.com

LRKP 898617637

KvK 65992016

Gegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en Achternaam
 • BSN
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Geboortedatum kind
 • Medische gegevens van het kind
 • Foto’s

 Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
 • Data dat nodig is bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
 • Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen
 • Communicatie met de ouders
 • Eventuele reclame op social media

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Bepaalde gegevens worden na beëindiging van het contract langer bewaard in het kader van controle voor de boekhouding of controle in het kader van de Wet Kinderopvang

Bewaren en delen van foto’s

Foto’s worden uitsluitend gedeeld wanneer ouders hiervoor toestemming hebben gegeven middels het toestemmingsformulier. Foto’s worden met de ouders gedeeld zodat zij weten wat hun kinderen op de opvang beleven en voor ondersteuning bij communicatie. Ook worden er soms foto’s gedeeld via social media zodat ook andere mensen kunnen zien wat wij zoal doen en beleven, ook dit is uitsluitend met toestemming van de ouders.

Foto’s op de telefoon en laptop worden iedere maand verwijderd. Een uitzondering hierop zijn foto’s waarbij mijn eigen kinderen op staan, deze worden alleen privé bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld aan derden wanneer nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen van de persoonsgegevens

Ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mocht u vermoeden dat uw persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op.

Bezwaar, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bezwaar te maken of te verwijderen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een bezwaar of verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar michelle.opvang@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.