Belangrijke eisen

Iedereen heeft baat bij een kwalitatief goede kinderopvang. Gastouders dienen daarom ook aan bepaalde voorwaarden te voldoen om een veilige opvang te kunnen waarborgen. De gastouder moet onder meer:

 • Aangesloten zijn bij een gastouderbureau
 • 18 jaar of ouder zijn
 • Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse streektaal spreken
 • Vooraf een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overhandigen, dit geldt evengoed voor alle meerderjarige huisgenoten
 • Alle structureel aanwezigen moeten ingeschreven staan bij het Persoonsregister Kinderopvang
 • In het bezit zijn van een relevante diploma voor gastouderopvang
 • In het bezit zijn van een geldig certificaat EHBO gericht op kinderen

Als gastouder voldoe ik aan alle kwaliteitseisen voor de Wet Kinderopvang.

 • Ik en mijn man zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Personen die structureel aanwezig zijn staan in geschreven bij het Persoonsregister Kinderopvang.
 • De woning voldoet aan alle eisen die er gesteld zijn door de Wet Kinderopvang.
 • Meerdere malen per jaar vind er een Risico Inventarisatie plaats door de gastouderbureaus.

Ik ben in het bezit van de volgende diploma’s, certificaten, bewijs van deelname:

Diploma’s

 • Directiesecretaresse/Managementassistente niveau 4
 • Helpende zorg en welzijn niveau 2, specialisatie gastouder

Certificaten/Bewijs van deelname:

 • EHBO Baby’s en Kinderen van het Oranje Kruis (deze wordt minimaal iedere 2 jaar herhaald)
 • Werken met baby’s in een groep
 • Pedagogisch Component
 • Meldcode Kindermishandeling
 • Seksueel Grensoverschrijdend gedrag
 • Rouwverwerking bij Kinderen
 • Interactievaardigheid: Ontwikkelingsstimulering
 • Pedagogische kwaliteitsboom
 • Beelddenken en concentratieproblemen bestaan niet
 • VE In-Zicht (Voorschoolse Educatie)
 • Systeem In-Zicht (systemisch werken met kinderen)

In de planning

 


 

Regelmatig ga ik naar informatiedagen, congressen, beurzen en workshops in het kader van de kinderopvang.

Deelgenomen aan:

Gastouderevent Viaviela 2018

 • Lezing van Steven Pont: over het belang van hechting
 • Deelsessie Optimalisering Verdienmodel
 • Deelsessie Taal Ontwikkelingsstoornis (TOS)  en het inzetten van visualisaties en gebaren.

Gastoudercongres 2018

 • Lezing van Anna Verwaal: Conceptie, zwangerschap en de geboorte, de reis die ons leven bepaalt
 • Lezing van Ron Baars: De eerste 1000 dagen

Kindvak 2018

 • Vooral ideeën opgedaan over welke materialen ik in de opvang wil gebruiken.

Professionaliseringsdag van Hét Gastouderbureau 2017

 • Lezing over veilig slapen
 • Deelsessie Visueel leren
 • Deelsessie Meldcode/observeren
 • Deelsessie Emmeren (muziek maken met emmers)

Gastoudercongres 2017

 • Samenwerking tussen gastouders en ouders.
 • Werken met baby’s in de kleinschalige kinderopvang
 • Deelsessie praten en uitleggen

Gastouderdag Bij de Hand

 • Deelsessie Hoe voel jij je vandaag
 • Deelsessie Professionalisering door beter ondernemerschap

Professionaliseringsdag van Hét Gastouderbureau 2016

 • Lezing van over Beelddenken
 • Deelsessie Dans en Zang
 • Deelsessie Gezonde Voeding
 • Deelsessie Kindercoach/Kindertolk

Contact

Gastouderopvang Mimi's

Annette Versluysstraat

7421 LA Deventer

michelle.opvang@gmail.com 0627187044

 

Stuur een bericht